Belkyra

Att man har en dubbelhaka kan ha olika orsaker; åldrande, genetik eller viktuppgång. För många har dubbelhakan en psykologisk inverkan och är svår att bli av med även vid en naturlig viktnedgång.

Tack vare Belkyra kan man idag erbjuda icke-kirurgiskt alternativ till att bli av med dubbelhakan. Belkyra är en injektionsbehandling som gradvis kan minska en dubbelhaka och förbättra utseendet på hakprofilen. Behandlingen riktar in sig på och bryter ner fettceller under hakan utan kirurgi.

Resultatet kan likställas med en fettsugning men du slipper lång konvalescens, ojämnheter och långvarigt känselbortfall. Även Ingen överskott av hud.

Det behövs 1-4 behandlingar. Studier har visat att 2 behandlingar är vanligast.

Man börjar se resultat efter några veckor. Om man vill ha ännu mer effekt kan behandlingen upprepas efter 6 veckor.

Belkyra förstör helt fettcellerna vilket gör behandlingseffekten permanent. Därför betraktas Belkyra som ett mycket bra sätt att eliminera dubbelhaka. Om det inte sker stora förändringar i kost och livsstil kommer fettet inte tillbaka.

Nålarna som används är också mycket små och orsakar en minimal mängd av smärta. Själva behandlingen orsakar en kortvarig smärta som går över inom några minuter och som kan lindras med smärtstillande.

 

Patienter som har svårigheter att svälja, blödningsproblem, eller sjukdomar som kan påverka ansiktet och halsen är olämpliga kandidater.

 

Precis som vid andra injicerbara behand lingar kan man uppleva biverkningar av BELKYRA®. Efter behandlingen kan du uppleva biverkning- ar som smärta, svullnad/vätskeansamling, blåmärken eller minskad känslighet under hakan. De här effekterna är i allmänhet tillfälliga och försvinner vanligtvis av sig själva.

  • Du skall inte ha en infektion i den del av hakan eller halsen där produkten ska injiceras.

  • om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller sjuksköterska innan du använder BELKYRA®.

  • Varningar och försiktighet, Behandlaren kommer att undersöka hur du mår före varje behandling. Tala om om eventuella sjukdomar du har före din behandling.

  • Efter din Belkyra-behandling kommer du att få råd av din behandlare för tiden närmast efteråt.

Belkyra

© 2023 ALL RIGHTS RESERVED