Akneärr (mezotix)

Behandlingen öppnar kanaler rakt igenom hudens skyddande lager och det är då lätt för huden att absorbera ämnen med både låg och hög molekylvikt som med de flesta andra metoder är helt omöjligt. Med denna patenterade metod skapar man en djup kanal utan koagulering till skillnad från micro-needling och fraktionerad laser. Mezotix kan även användas på andra sätt, med högre styrka är behandlingen fraktionellt ablativ vilket möjliggör behandling av ärr med mycket goda resultat, reducering av djupa rynkor och akneärr och mycket mer.

Mezotix använder avancerad fraktionsteknik, fri från laser och radiofrekvent strålning. Värme levereras direkt till huden med en specialtip. Perfekt för effektiva estetiska behandlingar. Ingen strålning, ingen blödning, ingen risk för ögonskada, mycket låga smärtnivåer och förkortad återhämtningstid.

Infusion av naturliga tropiska terapeutiska lösningar som hyaluronsyra utan injektion, blödning och smärta.

© 2023 ALL RIGHTS RESERVED