kråksparkar

Kråksparkar är de små tunna veck och rynkor som uppstår vid sidan av ögat när du skrattar eller kisar, även kallade skrattrynkor. De kan upplevas som charmiga men ibland dessa kråksparkar ger ansiktet ett åldrat utseende. Precis som med resten av övre ansiktet kan dessa rynkor bli djupare och permanenta med tiden, och sträcka ner sig ner till kinderna. Ålder är givetvis en faktor men det finns andra faktorer som arvsanlag, solexponering, rökning och stress som också har en stor inverkan på rynkorna i ansiktet. Om rynkorna är något man känner att man vill motverka eller bearbeta går de att behandla med  det muskelavslappnande medlet botulinumtoxin –  mer känt som Botox – som är ett ett väl beprövat och godkänt läkemedel. Botox är ett enkelt och skonsamt sätt att minska rynkor i ansiktet och förebygga att nya uppkommer. En liten mängd botox injiceras i huden för att blockera nervimpulser i den utvalda ansiktsmusklerna , som motverkar att muskeln drar ihop sig och bildar rynkor. Botox för kråksparkar kan mildra och i vissa fall, helt eliminera rynkorna och ge ögonen ett öppet och piggt utseende.

Follow

  • Facebook Social Icon
  • Instagram