Terms and Conditions

KÖPESVILLKOR  

Minderårig

Sherry Beauty Estetik AB ingår ej avtal med dig som är minderårig (under 18år) utan målsmans godkännande.

Ångerrätt

Konsumenten har full rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det att han/hon kvitterat ut sina produkter. Kontakta Sherry Beauty Estetik genom vårt KONTAKTFORMULÄR. Du kan även använda blanketten hos Konsumentverket för ångerrätt https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett

Undantag för ångerrätt avser en vara som på kort sikt kan försämras eller bli för gammal. Undantaget avser även en vara där konsumenten brutit förpackningen och ej kan återlämna den pga hälso-och hygienskäl. Varor som ej ingår i ordinarie sortiment (beställningsvara) lyder ej under ångerrätten.

Ett köp av livsmedel där konsumenten brutit förpackningen kan inte ångras eller hävas. Övriga produkter ska vara av nyskick och inte heller brukats ovårdat för att köpet ska kunna ångras. Om kund och vara uppfyller krav för ångerrätt står kunden för frakt tillbaka till Sherry Beauty Estetik AB och ersättning för vara återbetalas så fort ansvarig godkänt produkter enl ovan.

Vi på Sherry Beauty Estetik AB har alltså rätt att innehålla med återbetalning av brutna förpackningar till konsumenten där varan ej är i säljbart skick. Övriga produkter ska vara av nyskick och inte heller brukats ovårdat för att köpet ska kunna ångras. Du kan inte ångra ditt köp genom att vägra att ta emot din beställning utan att göra oss medvetna om annulleringen. Om du gör detta kommer ditt återlämnande inte godkännas.Kontakta Sherry Beauty Estetik genom vårt KONTAKTFORMULÄR.

Villkor för bytesrätt

Vid retur av köpt vara från Sherry Beauty Estetik AB får endast varan bytas om förpackning och produkt fortfarande håller nyskick och att den ej brukats ovårdat. Livsmedel bytes ej eller får ej lämnas tillbaka om förpackning brutits. Specialbeställda varor som ej ingår i ordinarie sortiment kan ej ersättas. Vid byte av köpt vara står kunden för returkostnader och varan skickas tillbaka till Sherry Beauty Estetik i enlighet med normer från postombudet.  Det är kundens skyldighet att produkten kommer fram enligt ovan förbehåll till Sherry Beauty Estetik AB. Sherry Beauty Estetik AB förbehåller sig rätten att varan ej finns i lager eller utgått ur sortimentet. Konsument ska ha påtalat önskan att byta varan inom 14 dagar från det att varan mottagits. 

Hur gör jag min retur?

Packa ner dina produkter i emballage (förslagsvis det varan/varorna kom i) Skriv en notering (förslagsvis på bifogad packsedel) vad ni önskar med er retur, byte eller kreditering. Försegla paketet ordentligt. Lämna in paketet på ert närmsta postkontor (Sherry Beauty Estetik AB står inte för returkostnad)

Paketet skickas till nedan angiven returadress. När Sherry Beauty Estetik AB mottagit returen krediterar vi ordern alternativt skickar ut en ny vara utan extra kostnad om så är önskemålet

Observera att handläggningstiden för returer kan vara upp till 14 dagar vid hög belastning.

Returadress

Sherry Beauty Estetik AB

Strandvägen 15

114 56 STOCKHOLM

OBS: SKRIV ALLTID AVSÄNDARE ELLER ORDER-NR PÅ PAKETET VID RETUR! Skicka även med en notering vad ni önskar med er retur.

Reklamationer

Konsumenten har rätt att reklamera sin vara inom 24 månader enligt lag, dock måste skadan rapporteras till Sherry Beauty Estetik AB så snart den upptäcktes, här bör 2 månader vara skälig tid.  Det är ditt ansvar att kontrollera varan vid mottagandet för att upptäcka eventuella skador på emballage eller varan och om detta uppstått ska du kontakta transportören. Om du upptäcker någon skada på din vara utan att emballaget är skadat så kontaktar du Sherry Beauty Estetik enligt adress nedan för reklamation. Sherry Beauty Estetik AB står för eventuella kostnader för retur av varan. Vid eventuell tvist följer Sherry Beauty Estetik ARN.

Återbetalning

Konsumenten har rätt att återfå sina pengar och ångra köpet inom 14 dagar från det att köpavtalet ingåtts. Utbetalning sker inom 14 dagar från det att Sherry Beauty Estetik AB mottagit produkten. Sherry Beauty Estetik AB måste ha återfått produkten innan utbetalning till konsumenten sker. Eventuella returkostnader för produkten/produkter som återbetalningen ska ske för står konsumenten för. Hela summan som konsumenten betalat ska utbetalas på samma sätt som betalning skett.

Outlösta paket

Paket som inte hämtas ut går automatiskt tillbaka till oss. Vi förbehåller oss rätten att debitera dig en fraktkostnad på 199 kronor + administrationsavgift på 99 kronor vid outlösta försändelser. Denna faktura ska betalas inom 10 dagar från fakturadatum, om betalning uteblir går ärendet vidare till vår inkassopartner utan ytterligare påminnelse.

Leverans

Sherry Beauty Estetik har som policy att leverera godset från oss till angiven adress inom 2-4 arbetsdagar från det att ordern är mottagen. Viss avvikelse kan förekomma vid hög belastning, störning i logistik eller att produkten ej finns i lager. Leveransen sker fraktfritt. Om någon artikel som är beställd av konsument ej finns att tillgå behåller vi oss rätten att skicka övriga varor och ge konsumenten full kreditering för den uteblivna varan.

Personuppgifter

GDPR

Den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR gäller from 2018-05-25. GDPR står för General Data Protection Regulation och är en gemensam lag som gäller för alla EU/EES-länder. Vår verksamhet är anpassad enligt gällande föreskrifter, både när det gäller organisation och teknik.

För att kunna upprätthålla vår verksamhet och ge bra service till våra kunder behöver vi samla in en del personuppgifter. Vi samlar in och lagrar personuppgifter för att kunna uppfylla avtal gentemot våra kunder. Dessutom lagras personuppgifter i fakturerings och marknadsföringssyfte.

Personuppgifter som lagras lagras på kundkortet och på order som läggs i butiken. Om ni väljer att få e-postutskick lagras er mailadress i en e-postlista.

Den tekniska lösningen som vår butik vilar på uppfyller GDPR krav både när det gäller säkerhet och uppfyllning av registrerades rättigheter.

Enligt GDPR har du som ägare av personuppgifter:

Rätt till information om vad som lagras om dig.Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

Du har rätt att bli raderad ur olika register.

Du har rätt till begränsning av behandling av uppgifter.

Du har rätt att flytta dina personuppgifter och göra invändningar.

Du har rätt att göra klagomål om uppgiftshantering och kan ha rätt till skadestånd.

Mer detaljerad information om GDPR kan du se på datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/