Vanliga frågor

Har du en fråga inför din nästa behandling?
Här hittar du svar på dem vanligaste frågorna.

Vilkor för Klarna betaltjänster.

Dessa villkor för faktura gäller mellan dig och denna butik när du handlar varor, biljetter eller tjänster och du valt att betala med faktura. När du väljer att betala med faktura erbjuder vi dig möjligheten att betala 14 dagar från dess att vi skickat varorna eller biljetterna för leverans, eller från tillgängligt datum för tjänsterna eller digitalt material. Vi överlåter vårt krav på betalning för ditt köp till Klarna Bank AB (“Klarna”). Klarna kommer att skicka en betalningsinstruktion till dig där du ska betala direkt till Klarna. För kontaktuppgifter och ytterligare information om Klarna, gå till klarna.se. Om du tidigare valt att ansluta dig till tjänsten Månadsfaktura kommer fakturan istället att inkluderas i din månadsfaktura i enlighet med de villkor som gäller för Månadsfaktura.


Betala endast efter du tagit emot din order:Klarna erbjuder konsumenter Köparskydd, vilket bland annat innebär att du som konsument inte behöver betala för dina beställda varor förrän du har mottagit dem, samt att Klarna assisterar dig med problem som relaterar till ditt köp. För mer information och instruktioner vänligen gå till: https://www.klarna.com/se/beskrivning-av-klarnas-koparskydd/.


Kostnader och avgifter:

Vi tar ut  en fakturaavgift om 0 kr per köp. Vid sen betalning skickas en påminnelse ut till dig där du åläggs att betala en påminnelseavgift. Har du handlat för under 60 kr tillkommer en påminnelseavgift om 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta om 24,00 % plus gällande referensränta tillkommer. Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.


Kreditprövning och personuppgiftsbehandling:

När du väljer att betala med faktura gör Klarna en kreditprövning. Om en kreditupplysning tas kommer du bli underrättad om detta samt få en kopia på kreditupplysningen skickad per post eller e-mail. Klarna behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra åtaganden enligt detta avtal och för de övriga syften som redovisas i vår Dataskyddsinformation. Dataskyddsinformationen hittar du här, eller på vår hemsida, och genom att använda Klarnas tjänster så bekräftar du också att du tagit del av denna Dataskyddsinformation. Vi behandlar dina personuppgifter bland annat för att utföra identifikation, kundanalys, kreditprövning, marknadsföring och affärsutveckling. Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter till utvalda partners (såsom kreditvärderingsinstitut), som kan vara etablerade i en stat utanför EU/EES. Du hittar mer information om vår delning av personuppgifter, dina rättigheter i förhållande till dessa, hur du kan kontakta oss med frågor, eller vända dig till myndighet med klagomål, i Dataskyddsinformationen.

Vad används muskelavslappnande preparat för?

Muskelavslappnande preparat används för att släta ut linjer i ansiktet som uppkommit på grund av mimik. Ett toxin som injiceras hindrar nervimpulserna som skickas ut till muskeln vilket i sin tur leder till att musklerna slappnar av på ytan där preparatet applicerats. Detta i sin tur leder till att rynkorna som uppkommit på grund av mimiken slätas ut och blir inte lika synliga vid ansiktsrörelser. Behandlingen används vanligtvis på de områden där det uppkommit rynkor till följd av muskelaktiviteten i det specifika området.

Är det smärtsamt att få en injektionsbehandling?

Liksom många andra injektioner kan smärtan av injektion med muskelavslappnande preparat variera från person till person. Alla människor upplever smärta på olika sätt. En del känner inte av det alls och en del kan uppleva en mindre smärta från behandlingsområdet. Den beskrivna känslan brukar vara en’’svidande’’ känsla i samband med injektionen. Det finns lokal anestesi i form av Lidokain som går att få på plats om så önskas innan behandlingen.

När förväntas jag att se effekten av behandlingen?

Du kan se en liten effekt redan efter 72 timmar och som kommer att öka gradvis. Den fulla effekten uppnås efter 10–14 dagar. Effekten som uppkommer beror på den givna dosen och injektionstekniken.

Hur länge håller effekten av behandlingen?

Effekten kan variera från person till person men ett bra resultat bör hålla mellan cirka 3–6 månader.

Hur lång tid tar behandlingen?

Behandlingen tar cirka 20 minuter. Din injektionsbehandlare kommer att utföra en ansiktsanalys tillsammans med dig för att se vilka områden på just ditt ansikte som behöver behandlas.

Vilket märke använder ni på preparatet?

Vi här på Sherry Beauty Estetik använder oss av Botox Dysport®.

Vad är vanliga biverkningar vid behandling med muskelavslappnande?

Vanliga biverkningar som kan uppkomma efter behandlingen är små blåmärken vid insticksstället och en lätt huvudvärk efter behandlingen. Andra biverkningar som inte är så vanliga men som kan uppstå är hängande ögonlock som beror på att en behandling av pannan kan påverka musklerna som styr ögonbrynens rörelse.Detta i sin tur leder till att det kan bli ett ”hängande” ögonlock. Denna biverkning är inte vanligt och drabbar  endast omkring 5% av de patienter som behandlas i pannan. Effekten av biverkningen kan sitta i ungefär 2-4 veckor, därefter försvinner det.

När bör man inte välja denna behandling?

Du behandlas inte om du har en överkänslighet mot botulinumtoxin eller någon av dess komponenter. Behandling med Botulinumtoxin bör undvikas om man har en hudinfektion i området som ska behandlas, om du känner dig allmänt sjuk eller har en pågående infektion i kroppen och går på behandling. Vi utför heller inte någon behandling om du är gravid eller ammar, detta gäller för alla får estetiska behandlingar på kliniken samt vid olika sjukdomstillstånd som ALS och Myastena Gravis.

Vad behöver jag tänka på efter behandlingen?

Tänk på att inte röra insticksstället efter behandlingen. Du kan återgå till din vanliga sysselsättning direkt efter behandlingen. Tänk på att inte trycka eller massera på området då det kan leda till att preparatet sprider ut sig och kan då påverka andra muskler i närområdet. Första dygnet bör du undvika direkt solljus, extrem värme, varmdusch och hård träning.

Vad är fillers?

Fillers är hyaluronsyra som är ett ämne som redan finns i vår kropp och 50% av detta ämne finns placerat under hudens djupare lager. Hyaluronsyra är en vattenbindande sockermolekyl som bildar ett geléliknande ämne i huden när den binder vatten. Denna substans har en smörjande och återfuktande effekt i huden. Hyaluronsyra har även en stötdämpande effekt som vi använder oss av som fyllningsmedel mellan de olika fibrerna i huden så som elastin och kollagen. Med tiden förlorar vi hyaluronsyra och bristen på detta ämne leder till att huden förlorar sin elasticitet, blir torrare och rynkor blir alltmer tydliga. För att bevara en sund och frisk hud är det nödvändigt att använda sig av hyaluronsyra.

Varför finns det så många olika fillersmärken och vad är skillnaden mellan dessa?

Det finns väldigt många olika fillersmärken ute på marknaden idag. Vi har valt att arbeta med de mest säkra och attraktiva produkterna som finns just nu på marknaden. Den största skillnaden mellan de olika fillers märken är hur de har framställts hos företaget och hur mycket produkten renats och förfinats. Det i sin tur resulterar i hur mycket vatten den fillers man väljer att använda drar åt sig och hur fort produkten bryts ner. De märken som vi har valt att arbeta med är ledande i marknaden och är Stylage, Juvederm, Art Filler Filorga och Revolax. Ingen av dessa produkter är bättre eller sämre än den andra. Vi kommer tillsammans överens innan behandlingen om vilket område som ska behandlas och sedan väljer vi den fillern som passar bäst till det aktuella området.

Gör det ont att få fillers injicerat?

Likt andra behandlingar kan fillers kännas när medlet tränger in i huden. En del personer kan uppleva att vissa områden i ansiktet gör mer ont än andra. Läppar innehåller mycket nervtrådar därför kan även smärtan upplevas annorlunda i läpparna. Det finns lokalbedövning att få på plats i form av Lidokain och våra sprutor innehåller även bedövningsmedel som resulterar i att medlet känns mindre när det tränger in under huden.

När kan man se resultat?

Resultatet syns omedelbart efter behandlingen men det kan även uppstå en svullnad
som kommer att försvinna inom ett par dagar och därefter kan man se slutresultatet.

Får man utföra injektionsbehandlingar om man är under 18 år?

Nej. Vi utför inga behandlingar på personer som är under 18 år, även om man har målsmans underskrift/godkännande.

Hur länge håller fillers när man gjort en behandling?

Hur länge fillers håller efter en behandling är väldigt individuellt, vilket område man ska behandla och vilken livsstil man har. Eftersom fillers är uppbyggt på Hyaluronsyra som redan finns i kroppen, bryts den ner och har inte ett permanent resultat. Vanligtvis håller en fillersbehandling mellan 3-9 månader beroende på vilket område som behandlas. På en del ställen kan hyaluronsyran brytas ner snabbare på grund av vävnaden som finns under huden påskyndar processen, beroende på behandlingsområde.

Kan jag återfå min ursprungliga form på tidigare behandlingsområden om jag väljer att avsluta fillersbehandlingar?

Ja, eftersom fillers behandlingar inte är permanenta och försvinner med tiden så kommer formen på de behandlade områdena att återgå till sin ursprungliga form så småningom.

Kan det bli "klumpar" i exempelvis läpparna efter en fillersbehandling?

I vissa fall kan det finnas hudfickor under huden där fillers kan ansamla sig och bilda vätska runt sig vilket leder till en inkapsling. Dessa inkapslingar är inte långvariga och inte heller farliga. Inkapslingarna försvinner normalt efter ett par veckor. Skulle dessa inte försvinna är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Vilka biverkningar kan man räkna med efter en fillersbehandling?

Vanliga biverkningar som kan uppkomma i samband med en fillersbehandling är blödning i samband med behandlingen, blåmärken och svullnad precis efter behandlingen. Dessa biverkningar kvarstår i ungefär en vecka. Mindre vanliga biverkningar som kan uppstå är infektion, utslag och överkänslighet. Vid mindre vanliga biverkningar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig genom hela processen.

Kan man ta bort oönskad fillers i ansiktet?

Ja, fillers som är hyaluronsyra baserade går att bryta ner fortare med hjälp av ett antidotmedel som heter Hyalase. Medlet bryts då ner och inom 24 timmar har du fått tillbaka ditt ursprungliga utseende.

Vad bör man tänka på efter en fillersbehandling?

Efter en fillersbehandling finns det olika saker att tänka på. Du bör undvika att sola, bastu och ångbad eller utsätta dig själv för extrem kyla under en period (upp till 2 veckor beroende på eventuell svullnad). Undvik make-up på det behandlade området upp till 12 timmar efter behandlingen. Undvik att dricka alkohol 24-48 timmar efter behandlingen då detta kan öka den aktuella svullnaden som uppstått i samband med injektionen. Undvik intensiv träning 24-48 timmar efter behandlingen. Undvik att massera det behandlade området i upp till 2 veckor förutom om du behandlat läppar, handrygg och halsen. Undvik gärna NSAID preparat i form av Albyl, Magnecyl, Ipren och Voltaren eller liknande preparat som har en antiinflammatorisk effekt eftersom det kan öka blödning i det behandlade området upp till 2 veckor efter behandlingen. Om du behöver ta smärtstillande tabletter kan du använda dig av Paracetamol som är den verksamma substansen ibland annat Alvedon och Panodil. Undvik ansiktsbehandlingar i form av vaxning, kemisk peeling, microneedling (dermapen), microdermabrasion, IPL eller en del laserbehandlingar upp till två veckor både innan och efter en injektionsbehandling.
Du kan även efter din behandling köpa det receptfria läkemedlet, Hirudoid som är en salva vars uppgift är att tränga in i de ytliga vävnaderna som finns i huden och motverka bildandet av de ytliga blodpropparna som uppkommit i samband med injektionsbehandlingen. Detta i sin tur leder till en snabbare upplösning av blåmärkena och svullnaden.

Vad ska jag tänka på inför behandlingen?

Det är viktigt att du inte är solbränd eller har solat de tre senaste veckorna innan behandlingen. Du får inte heller sola mellan dina behandlingar om du ska genomföra flera. Använd hög solskyddsfaktor på det behandlande områden. Och helst ingen smink på 24 timmar.

Hur långt efter behandlingen ser man resultat?

Det beror på vad för typ av hudproblem man har, de röda ytliga ärr man får från utslag och finnar är det första som reduceras och då kan man se en viss skillnad redan veckan efter behandlingen har utförs. Vill man behandla stora porer eller akne ärr kan det ta 3-4 veckor innan man får ett synligt resultat. Efter en hudbehandling kommer huden att fortsätta arbeta i 3-6 månader och därför kan resultatet komma smygandes.

Behöver jag fler än en behandling?

Det behövs endast en behandling för att fräscha upp huden men däremot flera behandlingar om du har en hudtillstånd eller skadad hud.

Gör det ont att utföra en hudbehandling?

De flesta hudbehandlingarna är smärtfria med minimum obehag. Vid behandling där injektioner utförs kan bedövning användas. Pulsen är dessutom väldigt snabb, så den smärta du eventuellt känner går över snabbt.

Vad ska jag tänka på efter behandlingen?
  • Det är extra viktigt att vårda huden efter en ansiktsbehandling.
  • Du bör undvika att sola, bastu och ångbad eller bada i klor.
  • Undvik make-up upp till 24 timmar efter behandlingen.
  • Det är viktigt att behålla ansiktet ren och att använda solskyddsfaktor SPF 50.
Hur snart efter fillers och Botox kan jag utföra en hudbehandling?

Du bör normalfall om inte andra komplikationer uppstår vid din behandling göra ansiktsbehandlingar efter 10-14 dagar.

Starta din välmåenderesa idag med oss

Börja din välmåenderesa med Team Sherry Beauty nu. Kontakta oss för säkra och prisvärda behandlingar som passar dig.

Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsens navigering, analysera användningen av webbplatsen och assistera i våra marknadsföringsinsatser. För att läsa mer om vår cookie-policy, klicka här.